SEPYA HİKAYELER : SEPYA HİKAYELER, KÜRATÖR: DENİZHAN ÖZER, PİRAMİD SANAT GALERİ, TAKSİM-İSTANBUL , TURKEY

16 Mayıs - 16 Haziran 2013

Pentür tadı taşıyan dokulu yüzeyler üzerinde, monokrom renk anlayışı ve figüratif anlatım biçimiyle kavramsal bir derinliğe ulaşan sanatçı; yapıtlarında zamana bağlı olarak varoluş, gerçek, hiçlik, ölüm, bellek, sevgi gibi kavramları irdelemektedir.

5. Aluminium Bakü Bienali ve 6. Artbosphorus Çağdaş Sanat Fuarı, Koridoor Contemporary Art Programs seçkisi gibi önemli sergilerde yeralan Pemra Aksoy’ un kendi geçmişi ile girdiği hesaplaşmanın, aidiyet duygusunun izlerini taşıyan “Sepya Hikayeler” 16 Haziran 2013 e kadar Piramid Sanat’ da görülebilir.

Sergi ile ilgili bilgi için; www.ekavart.tv ( www.ekavart.tv/sergiler/diger/pemra-aksoysepya-hikayelerpiramid-sanat) adresini ziyaret edebilirsiniz.