DUCHAMP’A ÖVGÜ / KAPIŞMA: Duchamp’ a övgü; hazır malzeme ve biz...Tüyap Artİst 2012

17 - 25 Kasım 2011

Göçebe Bağımsız Sanatçı İnisiyatifi; davet ettikleri sanatçılarla birlikte hazır malzeme kullanımı üzerinden Duchamp’ a övgüler düzüp, aynayı birbirlerine ve kendilerine tutuyor.

Birbirleriyle aynı/benzer hazır malzemeyle ürettikleri eserleriyle kapışıyorlar… Dilimizde belki de en çok ada sahip bir mekana ait nesneyi; sanat tarihinin dönüm noktasından hareketle ve güncel bakış açısıyla, geleneksel mekanından kopararak ele alıyorlar.

Çetin Pireci, Denizhan Özer, Doruk Pireci, Ekin Onat Von Merhart, Genco gülan, K. Deniz Pireci, Leyla Emadi, Murat İres, Nesren Jake, Pemra Aksoy, Umut Yalım, Yıldız Doyran, Zeynep Soref...