BULUSMA VII : "Dünden Bugüne Bugünden Yarına"

04 Ekim - 03 Kasım 2018

"Dünden Bugüne Bügünden Yarına" alt başlığı ile çağdaş sanatın çeşitli üslup ve perspektifinden üretimlerini, farklı dönem ve kuşaklar üzerinden izleyiciye sunuyor.