DUCHAMP’A ÖVGÜ / KAPIŞMA

Göçebe Bağımsız Sanatçı İnisiyatifi; davet ettikleri sanatçılarla birlikte hazır malzeme kullanımı üzerinden Duchamp’ a övgüler düzüp, aynayı birbirlerine ve kendilerine tutuyor....

Birbirleriyle aynı benzer hazır malzemeyle ürettikleri eserleriyle kapışıyorlar…

Dilimizde belki de en çok ada sahip bir mekana ait nesneyi; sanat tarihinin dönüm noktasından hareketle ve güncel bakış açısıyla, geleneksel mekanından kopararak ele alıyorlar....


2012