BULUSMA VIII

"Dünden Bugüne Bügünden Yarına" alt başlığı ile çağdaş sanatın çeşitli üslup ve perspektifinden üretimlerini, farklı dönem ve kuşaklar üzerinden izleyiciye sunuyor.


2018