BULUSMA VII: "Dünden Bugüne Bugünden Yarına"

04 October - 03 November 2018

"Dünden Bugüne Bügünden Yarına" alt başlığı ile çağdaş sanatın çeşitli üslup ve perspektifinden üretimlerini, farklı dönem ve kuşaklar üzerinden izleyiciye sunuyor.